29. 7. –4. 8. 2024

Oulu, Finland

Kultatukijat

Gay Joe

Hartwall

www.hartwall.fi
Hartwallin Happy Joe -siideribrändin suureen suosioon ponnahtaneesta yhden­vertaisuutta ja seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöjen oikeuksia juhlistavasta Gay Joe -siideristä tuli Queer Joe. Queer Joe nostaa esiin entistä yhden­vertaisempaa yhteiskuntaa pukeutumalla progressiiviseen Pride-lippuun. Yhden­vertaisuus on tärkeä arvo, jota Happy Joe haluaa edistää, ja siksi Happy Joe on mukana tukemassa työtä yhden­vertaisuuden toteutumisen eteen Oulu Priden kumppanina.

S Arina

Osuuskauppa Arina

arina.fi
Osuuskauppa Arina on pohjois­suomalainen 3000 työntekijän ja yli 300 000 asiakkaan yhteisö. Kunnioitamme ihmis­oikeuksia ja edistämme yhden­vertaisuutta. Meille kaikki ihmiset ovat yhtä tärkeitä ja terve­tulleita. Olemme osa yhteistä, syrjimätöntä ja moni­muotoista S-ryhmää.

Oulu Capital of Northern Scandinavia

Oulun kaupunki

www.ouka.fi
Oulun kaupungin arvot ovat: rohkeus, reiluus, vastuullisuus.
Oulun kaupunki on sitoutunut tasa-arvon ja yhden­vertaisuuden edistämiseen toiminnallisen tasa-arvon ja yhden­vertaisuuden suunnitelmalla, ja haluaa tukea asukkaidensa hyvinvointia.

Oulun yliopisto

Oulun yliopisto / University of Oulu

www.oulu.fi
Oulun yliopisto on kansain­välisesti toimiva tiede­yliopisto, jonka erilaisista taustoista tulevat opiskelijat ja henkilö­kunta luovat moni­muotoisen opiskelija­yhteisön. Yliopistomme on sitoutunut yhden­vertaisuuden edistämiseen.

Seta

Seta

seta.fi
Seta on ihmisoikeus­järjestö, jonka tavoitteena on yhteis­kunnan kokonais­valtainen muutos, jotta ihmis­oikeudet ja hyvinvointi toteutuvat Suomessa ja kansain­välisesti riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta on valta­kunnallinen katto­järjestö, jonka jäsen­järjestö Oulu Pride ry on. Valta­kunnallinen Seta tekee ihmisoikeus­työn ohella koulutus­toimintaa, nuorisotyötä sekä tukee jäsen­järjestöjen toimintaa.

Vihreät

Vihreät Oulussa

www.vihreatoulussa.fi
Vihreät Oulussa edustaa Oulun vaali­piirissä toimivia Vihreitä yhdistyksiä, valtuusto­ryhmiä ja toimijoita. Yhden­vertaisuus on yhteisesti jaettu arvo Vihreissä. Oulu Priden suojelijana toimii tänä vuonna kansan­edustajamme Jenni Pitko.

Hopeatukijat

Ammattiliitto Pro

Ammattiliitto Pro

www.proliitto.fi
Ammattiliitto Pro tekee työtä tasa-arvoisen työelämän puolesta. Jokaisella on oikeus työelämään ilman häirintää tai syrjintää.

Amnesty International

Amnesty International Suomen osasto

www.amnesty.fi
Amnestyn työn tavoitteena on maailma, jossa jokainen ihminen on vapaa ja tasa­vertainen arvoltaan ja oikeuksiltaan. Työmme perustuu syrjimättömyyden peri­aatteeseen. Kampanjoimme syrjiviä käytäntöjä vastaan monella tavalla eri puolilla maailmaa toimivien yhteisöjen kanssa.

Heidi's Bier Bar

Heidi’s Bier Bar Oulu

heidisbierbar.fi/oulu
Heidi’s Bier Bar tuo Afterskiin Oulun yöhön. Tirolilais­pukuihin pukeutuneet työn­tekijämme pitävät huolen, että kaikki tuntevat itsensä terve­tulleiksi kaupungin huikeimpiin afterski-bileisiin.

Kela | Fpa

Kansaneläkelaitos

www.kela.fi
Kansaneläke­laitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien sosiaali­turvaa eri elämän­tilanteissa.

Kissakummit ry

Kissakummit ry

kissakummit.fi
Kissakummit ry on oululainen eläin­suojelu­yhdistys, joka on toiminut vuodesta 2018 alkaen. Teemme ennalta­ehkäisevää eläin­suojelu­työtä, autamme kodittomia kissoja kummi­koti­verkostomme avulla ja neuvomme lemmikin­omistajia vaikeissa elämän­tilanteissa.

Veeran Verstas – nuorten taidepaja

Nuorten taidepaja Veeran Verstas

www.veeranverstas.fi
Veeran Verstas on nuorille aikuisille suunnattu taiteiden, käden­taitojen ja itse­tuntemuksen työpaja. Verstaalla käytetään moni­puolisia luovia tekniikoita ja eri taiteen­alojen menetelmiä itse­tuntemuksen ja tavoite­työskentelyn välineenä. Verstas on paikka, jossa voi tulla omaksi itseksi yhdessä pajan muiden toimijoiden kanssa. Taide­pajaa yllä­pitää Veeran Verstas ry.

Oulun Keskustanuoret

Oulun Keskustanuoret

keskustanuoret.fi/piirit/pohjois-pohjanmaa
Oulun Keskustanuoret on nuor­keskustan osasto, joka järjestää matalan kynnyksen tapahtumia ja ottaa kantaan paikallis­politiikkaan. Arvojamme ovat sivistys, yhden­vertaisuus ja kestävä kehitys. Meillä saat mahdollisuuden kasvaa vaikuttajana ja oppia järjestö­työstä. Bongaa meidät instagramista @oulunkeskustanuoret

OYY

Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY

www.oyy.fi
OYY on kaikkien Oulun yliopiston opiskelijoiden yhteinen ylioppilas­kunta, joka valvoo opiskelijoiden etua yliopistolla ja yhteiskunnassa, yhdistää opiskelijat tapahtumissa sekä neuvoo ja auttaa opiskelijoita ongelma­tilanteissa.

SDP Oulun Demarit

Oulun Sosiali­demokraattinen Työväen­yhdistys ry

www.oulundemarit.fi
Oulun sos. dem. työväenyhdistys on SDP:n Oulun puolueosasto. Haluamme kehittää Oulua avoimeksi ja tasaarvoiseksi kaupungiksi.

PAM

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

www.pam.fi
PAMin jäsenenä et ole yksin työ­elämässä. Pidämme huolta palvel­ualan tekijöistä ja varmistamme, että kaikilla työ­paikoilla olisi mahdollisimman hyvät oltavat.

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret

keskustanuoret.fi/piirit/pohjois-pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaan Keskusta­nuoret on nuor­keskustan piirij­ärjestö. Pohjois-Pohjanmaalla Keskusta­nuoret pyrkivät antamaan nuorten näkö­kulman niin alueemme poliittisiin kuin muihinkin yhteis­kuntaan vaikuttaviin asioihin. Tavoitteenamme on saada nuoria mukaan erityisesti paikallisessa päätöksen­teossa sekä kannustaa ja kouluttaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen sekä vaikuttamiseen. Arvojamme ovat sivistys, yhden­vertaisuus, kestävä­kehitys ja yhteisöllisyys. Keskusta­nuorille moninaisuus on tärkeää, kehittävä keskustelu onnistuu vain arvostamalla moninaisuutta.

Pohjois-Suomen Autismikirjo ry

Pohjois-Suomen Autismikirjo ry

autisminkirjo.fi
Pohjois-Suomen Autismi­kirjo ry on autismi­kirjon ihmisten, heidän läheistensä sekä alan asian­tuntijoiden yhdistys. Yhdistys järjestää vertais­ryhmiä, tapahtumia ja toimintaa kaiken­ikäisille autismi­kirjolaisille sekä autismi­kirjon lasten ja nuorten perheille. Tavoitteemme on levittää autismi­tietoisuutta ja vaikuttaa yhteis­kunnallisesti autistien sekä heidän läheistensä edun valvomiseksi.

Punainen Risti

Suomen Punainen Risti

www.facebook.com/sproulunpiiri
Punaisen Ristin Oulun piiri käsittää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueet, joissa toimii 38 paikallis­osastoa. Osastoissa on runsaasti erilaisia toiminta­ryhmiä toteuttamassa Punaisen Ristin aatetta ja toimintaa.

Muut yhteistyökumppanit

O'Diako

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako

www.odiako.fi
O’Diako on Diakonia-ammatti­korkea­koulun opiskelija­kunta, joka toimii Oulussa, Porissa, Helsingissä ja Itä-Suomen alueella, toteuttaen opiskelijoiden edun­valvontaa. O’Diako – Opiskelijan huomista rakentamassa!

Fotonordic

Fotonordic Oy

www.fotonordic.fi
Fotonordic on se palveleva kamera­kauppa. Laajasta valikoi­mastamme löydät kaiken, mitä valo- tai video­kuvaaja voi tarvita ottaakseen elämänsä parhaat otokset!

Kure

Kure

kurestore.fi
Olemme oululainen vuodesta 2017 toiminut suomalaisen designin kivi­jalka­liike. Tarjoamme paremman vaihto­ehdon ympäristöä kuormittavan ja ihmisten hyvin­vointia polkevan pika­muodin tilalle. Tehtävämme on parantaa eettisen ja ekologisen muodin jalan­sijaa ja parantaa suomalaisten toimijioiden asemaa.

Oulun museo- ja tiedekeskus

Oulun museo- ja tiedekeskus

oulunmuseojatiedekeskus.fi
Oulun museo- ja tiede­keskus tuottaa, tallentaa ja esittelee pohjoista tiedettä, taidetta ja historiaa. Kerromme keräämämme ja vaalimamme pohjoiset tarinat eteen­päin yhdeksässä käynti­kohteessa. Lisäksi tarjoamme paikallista kulttuuri­perintöä koskevaa tietoa ja asian­tuntija­palveluita niin paikallis­museoille, viran­omaisille kuin yksityisille kansalaisille.

Nuorten Oulu

Oulun nuorisopalvelut

www.nuortenoulu.fi
Tukea, toimintaa ja tekemistä oululaisille nuorille.

Oulun Seta

Oulun Seta

oulunseta.fi
Ylypeyttä jo vuodesta 1986 lähtien!