29. 7. –4. 8. 2024

Oulu, Finland

Kultatukijat

Codemate

Codemate

codemate.com
Codemate on inhimillinen työn­antaja ja meillä perhe­ystävällisyys, joustavuus yhden­mukaisuus ja reiluus näkyvät konkreettisina tekoina. Jokainen työn­tekijä tuo oman uniikin lisän Codematen tiimiin ja osaamiseemme. Emme ole vain softa-alan ammattilaisia vaan leppoisia kavereita, jotka haluavat työskennellä osana mahtavaa työyhteisöä.

Gay Joe

Hartwall

www.hartwall.fi
Hartwallin Happy Joe -siideribrändin suureen suosioon ponnahtaneesta yhden­vertaisuutta ja seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöjen oikeuksia juhlistavasta Gay Joe -siideristä tuli Queer Joe. Queer Joe nostaa esiin entistä yhden­vertaisempaa yhteiskuntaa pukeutumalla progressiiviseen Pride-lippuun. Yhden­vertaisuus on tärkeä arvo, jota Happy Joe haluaa edistää, ja siksi Happy Joe on mukana tukemassa työtä yhden­vertaisuuden toteutumisen eteen Oulu Priden kumppanina.

Nokia

Nokia

www.nokia.com
At Nokia, we care about people. We create a culture of belonging and personal connection alongside industry-leading technology that helps the world act together.
Nokia is awarded by Workplace Pride as an ambassador in LGBT+ inclusion and by the Human Rights Campaign Foundation a score of 100% percent on the Corporate Equality Index thus, designating Nokia as a Best Place to Work for LGBTQ Equality.

S Arina

Osuuskauppa Arina

arina.fi
Osuuskauppa Arina on pohjois­suomalainen 3000 työntekijän ja yli 300 000 asiakkaan yhteisö. Kunnioitamme ihmis­oikeuksia ja edistämme yhden­vertaisuutta. Meille kaikki ihmiset ovat yhtä tärkeitä ja terve­tulleita. Olemme osa yhteistä, syrjimätöntä ja moni­muotoista S-ryhmää.

OAMK Oulun Ammattikorkeakoulu

Oulun Ammattikorkeakoulu

www.oamk.fi
Oulun ammattikorkea­koulu on 10 000 hengen korkeakoulu­yhteisö, jossa kaiken toiminnan periaatteina ovat avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus. Oamk on sitoutunut tasa-arvon ja yhden­vertaisuuden edistämiseen. Kehitämme näitä asioita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus­suunnitelman mukaisesti.

Oulu Capital of Northern Scandinavia

Oulun kaupunki

www.ouka.fi
Oulun kaupungin arvot ovat: rohkeus, reiluus, vastuullisuus.
Oulun kaupunki on sitoutunut tasa-arvon ja yhden­vertaisuuden edistämiseen toiminnallisen tasa-arvon ja yhden­vertaisuuden suunnitelmalla, ja haluaa tukea asukkaidensa hyvinvointia.

Vasemmisto Oulu

Oulun Vasemmisto

oulunvasemmisto.fi
Vasemmistoliitto on uuden ajan puna­vihreä kansalais­liike. Työskentelemme oikeuden­mukaisen, tasa-arvoisen ja vapaan yhteis­kunnan puolesta. Rakennamme ekologisesti kestävää hyvin­vointi­valtiota, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet itsestään ja lähimmäisistään huolehtimiseen.

Oulun yliopisto

Oulun yliopisto

www.oulu.fi
Oulun yliopisto on kansain­välisesti toimiva tiede­yliopisto, jonka erilaisista taustoista tulevat opiskelijat ja henkilö­kunta luovat moni­muotoisen opiskelija­yhteisön. Yliopistomme on sitoutunut yhden­vertaisuuden edistämiseen.

PAM

PAM Palvelualojen ammattiliitto ry

www.pam.fi
Työelämän yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat PAMin perusarvoja. ❤ PAM on yksityisillä palvelu­aloilla työskentelevien ja opiskelevien ammatti­liitto ja työttömyys­kassa. Edustamme työn­tekijöitä mm. kaupan, siivous- ja kiinteistö­huollon ja hotelli- ja matkailu­alan työpaikoilla, parannamme työehtoja ja neuvottelemme työehto­sopimukset. Oikeuden­mukainen palkka ja työehdot kuuluu kaikille! Seuraa meitä @pampohjoissuomi

Seta

Seta

seta.fi
Seta on ihmisoikeus­järjestö, jonka tavoitteena on yhteis­kunnan kokonais­valtainen muutos, jotta ihmis­oikeudet ja hyvinvointi toteutuvat Suomessa ja kansain­välisesti riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta on valta­kunnallinen katto­järjestö, jonka jäsen­järjestö Oulu Pride ry on. Valta­kunnallinen Seta tekee ihmisoikeus­työn ohella koulutus­toimintaa, nuorisotyötä sekä tukee jäsen­järjestöjen toimintaa.

Vihreät

Vihreät Oulussa

www.vihreatoulussa.fi
Vihreät Oulussa edustaa Oulun vaali­piirissä toimivia Vihreitä yhdistyksiä, valtuusto­ryhmiä ja toimijoita. Yhden­vertaisuus on yhteisesti jaettu arvo Vihreissä. Oulu Priden suojelijana toimii tänä vuonna kansan­edustajamme Jenni Pitko.

Hopeatukijat

Alko

Alko

www.alko.fi
Yhdenvertaisuus kuuluu kaikille.
Alkossa moni­muotoisuus on tasa­vertaisuutta riippumatta iästä, suku­puolesta, koulutus­taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, kulttuuri­taustasta tai esimerkiksi uskonnosta. Erilainen osaaminen, kyvyt ja kokemus­taustat ovat meille työyhteisönä voimavara, jota meidän pitää osata hyödyntää. Jokaisella on oikeus tehdä töitä turvallisessa ympäristössä ja maailmassa.

Ammattiliitto Pro

Ammattiliitto Pro

www.proliitto.fi
Ammattiliitto Pro tekee työtä tasa-arvoisen työelämän puolesta. Jokaisella on oikeus työelämään ilman häirintää tai syrjintää.

Amnesty International

Amnesty International Suomen osasto

www.amnesty.fi
Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö. Me teemme ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkimme vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja kampanjoimme niitä vastaan kaikkialla maailmassa. Pidetään tämän vuoden Pride-tapahtumissa yhdessä ääntä sateenkaarioikeuksien ja kokoontumisvapauden puolesta!

Heidi's Bier Bard

Heidi’s Bier Bar Oulu

heidisbierbar.fi/oulu
Heidi’s Bier Bar tuo Afterskiin Oulun yöhön. Tirolilais­pukuihin pukeutuneet työn­tekijämme pitävät huolen, että kaikki tuntevat itsensä terve­tulleiksi kaupungin huikeimpiin afterski-bileisiin.

Hiottu

Hiottu

www.hiottu.fi
Kun firman perustamis­ajatuksena on luoda työpaikka, jonka oven avaaminen ei aamuisin harmita, asettaa se odotuksia yrityksen koko olemassa­ololle. Siksi meillä on tavoitteena mukavuus: haluamme, että meillä on töissä mukavia ihmisiä, haluamme tehdä työtä mukavien asiakkaiden kanssa ja haluamme, että meidän ihmisemme saavat olla mukavissa projekteissa mukana. Töissä viihtymisen lisäksi meille tärkeää on vastuullisuus, sekä sosiaalinen ja taloudellinen että ympäristö­vastuullisuuskin.

huld

Huld

huld.io
Huld takes you beyond what the digital and physical world has to offer. Whether conquering space, reshaping consumer behavior, or innovating in the forest industry, we take on every project with pioneering thinking, technology, and design. Let’s rewrite the rules of what is possible.

Kela | Fpa

Kansaneläkelaitos

www.kela.fi
Kansaneläke­laitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien sosiaali­turvaa eri elämän­tilanteissa.

Pekka Haavisto

Mahdollisuuksien Suomi 2030 ry

haavisto2024.fi
Olemme Pekka Haaviston presidentin­vaalin 2024 kannattaja­yhdistys ja keräämme alle­kirjoitettuja kannattaja­kortteja hänen nimeämisekseen viralliseksi presidentin­vaali­ehdokkaaksi ja tukijoita kampanjalle.

Veeran Verstas – nuorten taidepaja

Nuorten taidepaja Veeran Verstas

www.veeranverstas.fi
Veeran Verstas on nuorille aikuisille suunnattu taiteiden, käden­taitojen ja itse­tuntemuksen työpaja. Verstaalla käytetään moni­puolisia luovia tekniikoita ja eri taiteen­alojen menetelmiä itse­tuntemuksen ja tavoite­työskentelyn välineenä. Verstas on paikka, jossa voi tulla omaksi itseksi yhdessä pajan muiden toimijoiden kanssa. Taide­pajaa yllä­pitää Veeran Verstas ry.

Nuorten ystävät

Nuorten Ystävät ry

nuortenystavat.fi
Nuorten Ystävät on valta­kunnallinen moniala­järjestö, joka tunnetaan ennalta­ehkäisevän lasten­suojelutyön, vaativan erityisen tuen opetuksen sekä yhteisöllisen sosiaalisen kuntoutuksen ja työllistymisen toimijana. Järjestö tuo tukea tarvitsevien ihmisten äänen kuuluviin.

Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki

Oulun kulttuurisäätiö – Oulu2026

oulu2026.eu
Oulu on vuoden 2026 Euroopan kulttuuri­pääkaupunki teemalla kulttuuri-ilmaston­muutos. Kulttuuri-ilmaston­muutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuoro­vaikutusta. Oulu on eurooppalaisen kulttuurin näyttämö vuonna 2026 ja pohjoinen kulttuuri näkyy Euroopassa. Oulu2026 yhden­vertaisuus- ja moni­muotoisuus­strategian peri­aatteet rohkeus, moni­äänisyys, turvallisuus ja mahdollisuudet ovat perusta kulttuuri-ilmaston­muutokselle.

OSAKO

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO

osakoweb.fi
Oulun ammatti­korkea­koulun opiskeli­jakunta OSAKO on Oamkin opiskelijoiden oma yhteisö, jonka tärkein tehtävä on ajaa ja valvoa opiskelijoiden etuja. Tahdomme tarjota jäsenillemme palveluja, jotka huomioivat jokaisen, ja tapahtumia, joissa kenenkään ei tarvitse kohdata häirintää tai syrjintää. Tiedostamme kuitenkin, että näiden asioiden eteen täytyy tehdä vielä paljon työtä, joten luodaan yhdessä opiskelija­kulttuurista tasa-arvoisempaa ja yhden­vertaisempaa!

Oulun Keskustanuoret

Oulun Keskustanuoret

keskustanuoret.fi/piirit/pohjois-pohjanmaa
Oulun Keskustanuoret on nuor­keskustan osasto, joka järjestää matalan kynnyksen tapahtumia ja ottaa kantaan paikallis­politiikkaan. Arvojamme ovat sivistys, yhden­vertaisuus ja kestävä kehitys. Meillä saat mahdollisuuden kasvaa vaikuttajana ja oppia järjestö­työstä. Bongaa meidät instagramista @oulunkeskustanuoret

OYY Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

www.oyy.fi
Oulun yliopiston ylioppilas­kunta eli OYY on noin 12 000 jäsenen yhteisö sekä edun­valvonta- ja palveluo­rganisaatio. Ylioppilas­kunta valvoo opiskelijoiden etua yliopistolla sekä Oulun kaupungissa. Lisäksi se tarjoaa jäsenilleen neuvontaa ja apua opiskeluun tai opiskelija­elämään liittyvissä tilanteissa. Ylioppilas­kunta järjestää myös vapaa-ajan toimintaa kuten tapahtumia ja hyvinvointi­tuutorointia.

OuSM – Pohjoista ulottuvuutta

OuSM ry

ousm.fi
OuSM on vuonna 2006 Pohjois-Suomen sado­masokismi- ja fetissi­kulttuurien edistämiseksi perustettu yhdistys. Tavoitteenamme on jakaa asiallista ja luotettavaa tietoa tästä valta­virrasta eroavasta seksuaalisuudesta sekä vähentää ennakko­luuloja.

SDP Oulun Demarit

Oulun Sosiali­demokraattinen Työväen­yhdistys ry

www.oulundemarit.fi
Oulun sos. dem. työväenyhdistys on SDP:n Oulun puolueosasto. Haluamme kehittää Oulua avoimeksi ja tasaarvoiseksi kaupungiksi.

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret

Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret

keskustanuoret.fi/piirit/pohjois-pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaan Keskusta­nuoret on nuor­keskustan piirij­ärjestö. Pohjois-Pohjanmaalla Keskusta­nuoret pyrkivät antamaan nuorten näkö­kulman niin alueemme poliittisiin kuin muihinkin yhteis­kuntaan vaikuttaviin asioihin. Tavoitteenamme on saada nuoria mukaan erityisesti paikallisessa päätöksen­teossa sekä kannustaa ja kouluttaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen sekä vaikuttamiseen. Arvojamme ovat sivistys, yhden­vertaisuus, kestävä­kehitys ja yhteisöllisyys. Keskusta­nuorille moninaisuus on tärkeää, kehittävä keskustelu onnistuu vain arvostamalla moninaisuutta.

Pohjois-Suomen Autismikirjo ry

Pohjois-Suomen Autismikirjo ry

autisminkirjo.fi
Pohjois-Suomen Autismi­kirjo ry on autismi­kirjon ihmisten, heidän läheistensä sekä alan asian­tuntijoiden yhdistys. Yhdistys järjestää vertais­tuki­ryhmiä aikuisille autismi­kirjolaisille ja autismikirjon lasten vanhemmille. Lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen järjestetään myös tapahtumia ja toiminnallista vertais­tukea. Tavoitteemme on levittää autismi­tietoisuutta ja vaikuttaa yhteis­kunnallisesti autismi­kirjon ihmisten sekä heidän läheistensä edun valvomiseksi.

Ruohonjuuri

Ruohonjuuri

www.ruohonjuuri.fi
Ruohonjuuressa olemme juuriaan myöten hyvän puolella. Tasa-arvoisuus on vahvasti osa meitä ja olemme ilolla mukana Pride-tapahtumassa liputtamassa ihmis­oikeuksien puolesta.

Punainen Risti

Suomen Punainen Risti

www.facebook.com/sproulunpiiri
Punaisen Ristin Oulun piiri käsittää Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueet, joissa toimii 38 paikallis­osastoa. Osastoissa on runsaasti erilaisia toiminta­ryhmiä toteuttamassa Punaisen Ristin aatetta ja toimintaa.

Tukikohta

Tilaa kulttuurille ry

tilaakulttuurille.wordpress.com
Tilaa kulttuurille ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tarjoaa tiloja kulttuuri- ja järjestö­toiminnalle. Yhdistyksen pääpaikka on Välivainion varikko­alueella sijaitseva Tukikohta.

Muut yhteistyökumppanit

1bar

1bar

1bar.fi
Tuoreet raaka-aineet ja hyvä palvelu ovat olleet ravintolamme kaksi kulmakiveä jo vuodesta 2008

Fotonordic

Fotonordic Oy

www.fotonordic.fi
Fotonordic on se palveleva kamera­kauppa. Laajasta valikoi­mastamme löydät kaiken, mitä valo- tai video­kuvaaja voi tarvita ottaakseen elämänsä parhaat otokset!

JHL

JHL Oulun seudun aluetoimisto

www.jhl.fi
Olemme Suomen suurin julkisten alojen ammatti­liitto, jonka jäsenillä on noin tuhat ammatti­nimikettä. JHL puolustaa tinkimättä koko laajan ammatti­kirjonsa etuja ja oikeuksia. Tärkein tehtävämme on neuvotella jäsenilleen työehdot, kuten reilu korvaus ja työaika. JHL on tukenasi, olit sitten työssä, opiskelija, vakinainen, osa-aikainen, täysi­päiväinen, nolla­sopimuksella tai vuorotyössä.

Kulttuuri Valve

Kulttuuritalo Valve

www.kulttuurivalve.fi
Kulttuuritalo Valve, entinen Nuoriso- ja kulttuuri­keskus NUKU, on yksi Oulun seitsemästä kulttuuri­laitoksesta, joiden toiminta-ajatuksena on tuottaa kulttuuri­palveluja yhteis­työssä taiteilijoiden, taide- ja kulttuuri­järjestöjen sekä yhdistysten kanssa.

Kummacon

Kummacon

www.kummacon.com
Oululaisittain outo kirjallisuus- ja populaari­kulttuuri­tapahtuma. Tapahtuman järjestää Studio Korppikela ry.

Kure

Kure

kurestore.fi
Olemme oululainen vuodesta 2017 toiminut suomalaisen designin kivi­jalka­liike. Tarjoamme paremman vaihto­ehdon ympäristöä kuormittavan ja ihmisten hyvin­vointia polkevan pika­muodin tilalle. Tehtävämme on parantaa eettisen ja ekologisen muodin jalan­sijaa ja parantaa suomalaisten toimijioiden asemaa.

Hukka – Enemmän elämää

Liikuntakeskus Hukka

www.hukka.net
Kuntoilua, kohtaamisia ja hyvän olon koti kaikille oululaisille – meille voit tulla juuri sellaisena kuin olet.

Mehiläinen

Mehiläinen

www.mehilainen.fi/
Mehiläinen on sosiaali- ja terveys­palveluita laadukkaasti ja asiakas­lähtöisesti tuottava yritys joka toimii Suomessa yli 110-vuotisella kokemuksella. Mehiläinen Oulu on täyden palvelun lääkäri­keskus, joka sijaitsee keskeisellä paikalla, Oulun ydin­keskustassa. Saman katon alta löytyy lääkäri­keskus, sairaala, työelämä­palvelut sekä hammaslääkärit.

Oulun juhlaviikot

Oulun juhlaviikot

www.oulunjuhlaviikot.fi
Oulun juhlaviikot on kuuden festivaalin ja satojen tapahtumien kokonaisuus elokuussa. Oulun juhla­viikkoihin kuuluvat Elojazz, Oulunsalo Soi, Muusa­juhlat, Taiteiden Yö, Oulun Musiikki­video­festivaalit, Ilmakitaran­soiton MM-kisat ja Flow Productions. Vaihtuvassa ohjelmistossa nähdään mm. kuoro­päivä ja säestettyjä mykkä­elokuvia sekä lastenmusiikki­näytelmä ja akrobatiaa Oulun juhla­viikot esittää -sarjassa.

Oulu | Nuorisopalvelut

Oulun nuorisopalvelut

www.nuortenoulu.fi
Nuorisopalveluiden tehtävänä on edistää lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista. Niiden toteutumiseksi vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamis­mahdollisuuksia, tuetaan heidän kasvuaan, itsenäistymistään ja yhteisölli­syyttään sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista.
Nuorisopalvelut edistää yhdenver­taisuutta ja tasa-arvoa sekä parantaa lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloja. Toiminnan lähtö­kohtana on tukea kasvua, joka edistää ihmis­arvon ja ympäristön kunnioittamista sekä loukkaamattomuutta.

Oulun Seta

Oulun Seta

oulunseta.fi
Ylypeyttä jo vuodesta 1986 lähtien!

Sateenkaariperheet

Sateenkaariperheet ry

www.sateenkaariperheet.fi
Sateenkaariperheet ry on vuonna 1997 perustettu lasten­suojelu- ja perhe­järjestö. Se toimii Suomen sateenkaari­perheiden lasten ja vanhempien sekä perhettä suunnittelevien ja vanhemmuudesta kiinnostuneiden ihmisten kontakti­foorumina, vertaistuen tarjoajana, oikeuksien puolustajana, tiedon­välittäjänä ja edun­valvojana sekä perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttajana.
Sateenkaari­perheet ry toimii valta­kunnallisesti, ja tekee yhteis­työtä muiden perhe-, lasten­suojelu- ja ihmisoikeus­järjestöjen kanssa. Järjestö on Lasten­suojelun Keskus­liiton sekä Setan jäsen. Oulun seudulla vertais­toimintaa järjestää Oulun paikallis­tiimin vapaaehtois­työntekijät.

Siili

Siili Solutions Oyj

www.siili.com
Siili is your full-service development partner for innovating, designing, building, and running digital services. We believe in human-centricity in everything we deliver. We value honesty, professionalism, and employee satisfaction, investing in our people through learning communities to enhance their skills.

Taidetalo Kulttuuripankki

Taidetalo Kulttuuripankki

oulunkulttuuripankki.fi
Taidetalo Kulttuuri­pankki tekee vanhasta pankki­talosta uuden­laisen visuaalisen kulttuurin ja esittävän taiteen keitaan. Se tarjoaa elämyksiä myös niille ihmisille, joita perinteinen taide­museo- ja näyttely­toiminta ei tavoita. Toiminnan ytimessä on rohkeus – se, että näyttely puhuttelee ja puhuttaa. Kulttuuri­pankki tuo kansain­välisesti arvostettuja näyttelyitä rohkeasti lähemmäksi, oululaisten ja koko Pohjois­kalotin yleisöjen saavutettaviksi.

Tankotaivas – taivaallisen ihanaa.

Tankotaivas

www.tankotaivas.com
Tankotaivas on nais­omisteinen Hiukka­vaaran Kulttuuri­kasarmilla sijaitseva moni­puolinen tanko­tanssi­sali. Lajeihimme kuuluvat tanko­tanssin lisäksi ilma­jooga, ilma-akrobatia, twerk, tuoli­tanssi ja kehon­huoltotunnit.

Terveystalo – Meaningful Matters

Terveystalo

www.terveystalo.com
Vaikka valtavasti kehitystä onkin saavutettu, vielä monta askelta on edessä. Tiedostamme, että yhden­vertainen maailma ei ole vielä valmis. Se on jatkuva työmaa, jossa tehdään työtä sen eteen, että tulevaisuudessa kaikki voisivat olla vapaasti sellaisia kuin ovat – Terveys­talossa haluamme olla osa tätä muutosta.

We Speak Gay

We Speak Gay

www.wespeakgay.com
We Speak Gay is helping companies to vocalise and visualise LGBTQIA+ inclusion and LGBTQIA+ friendliness. We Speak Gay is a community of more than 100 LGBTQIA+ friendly companies and events all over Finland. In 2023 We Speak Gay was nominated for the Nordic Blaze Inclusion Award for the second consecutive year.