29. 7. –4. 8. 2024

Oulu, Finland

Rainbow Rights: Vähemmistöjen vähemmistöt

Huom. Tämä tapahtuma järjestettiin vuonna 2018!

Perjantai 20.7.2018 klo 10.00–12.30
Kumppanuuskeskus, Asema
Kansankatu 53, 90100 Oulu
Tapahtumapaikalle on esteetön pääsy.

Rainbow Rights: Vähemmistöjen vähemmistöt

Kumppanuuskeskus, Asema

Kansankatu 53, 90100 Oulu

Hae reittiohjeet →

Onko järjestölläni avoimet ovet vai tunnistamaton kohta sateenkaari-väestön moninaisuuteen?

Järjestöt ovat yhteiskunnallisesti tärkeässä roolissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja muiden marginaalissa olevien ryhmien yhdenvertaisuuden edistämisessä. Kansalaisjärjestöt pyrkivät toiminnallaan vaikuttamaan hyvinvoinnin edistämiseen sekä kasvavan eriarvoistumisen vähentämiseen mm. varmistamalla tasa-arvoisen palvelujen saannin.

Entä jos kuuluu vähemmistön vähemmistöön? Onko järjestöillä kykyä tunnistaa ja puuttua vähemmistöryhmien Lhbti-kysymyksiin liittyviin haasteisiin omassa viiteryhmässään? Osataanko järjestökentällä huomioida sateenkaari-ihmisiin kohdistuvan syrjinnän moniperusteisuus?

Tervetuloa järjestöjenväliseen pyöreänpöydän keskustelutilaisuuteen. Sen tavoitteena on nostaa esiin sateenkaari-ihmisten kokemaa moniperusteista syrjintää, edistää eri ryhmien välistä vuoropuhelua, lisätä tietoisuutta moniperusteisen syrjinnän muodoista ja testata keinoja niihin puuttumiseksi.

Ilmoittautuminen ja lisätiedustelut: Riikka Petäsnoro riikka.petasnoro@oulunseta.fi

Myös perjantaina