29. 7. –4. 8. 2024

Oulu, Finland

Tuottajan tervehdys

Keväinen fiilis nostaa päätään!

Pohjoisen nopeasti pitenävä päivä, kevään ensimerkit ja lisääntyvä valo! Mitkä voisivat olla parempia kannusteita priden tekemiseen kuin nuo edellämainitut. Toki osaava ja innostunut Oulu Pride ry:n hallitus ja vapaaehtoiset joiden kanssa olemme tehneet jo todella paljon alustavaa työtä että voimme järjestää teille kaikille elokuun viikolle 32 upeat pridet!

Perustimme Oulu Pride ry:n luomaan Ouluun yhdenvertaisempaa ja turvallisempaa elintilaa meille kaikille. Vaikka yhdenvertaisuudessa on päästy suuria askelia jo eteenpäin niin paljon on vielä tehtävää. Suuria ennakkoluuloja murretaan parhaiten asiallisella keskustelulla, sillä että saadaan laki tasa-arvoiseksi meille kaikille sekä asennekasvatuksella. Varsinkin pienempien paikkakuntien asenteissa on paljon parannettavaa, varsinkin pienemmät pridet joutuvat kamppailemaan hyvin voimakkaasti asenteellista ilmapiiriä vastaan. Pridejen tukijat saattavat pelätä “leimautumista”, uskonnollista ilmapiiriä ja sitä miten se vaikuttaa esim omaan asiakaskuntaan. Mielestäni tasa-arvo ei ole kuitankaan mielipidekysymys: se kuuluu meille kaikille ja sen pitää olla itsestäänselvyys! Valitettavasti vieläkin törmää vääristeleviin argumentteihin jossa pelotellaan ihmisiä asiattomilla ja täysin perusteettomilla ja asiasta irtirevityillä sanoilla ja lauseilla. Näihin vääriin olettamuksiin ja vihapuheeseen meidän pitää vastata asiallisella keskustelulla, tutkitun tiedon jakamisella ja näyttämällä se että jokaiselle kuuluu samat velvollisuudet ja oikeudet tässä yhteiskunnassa.

Prideaate on mielestäni laajenut nyt viimeaikoina myös muuhun yhdenvertaisuus-aatteeseen. Se että kuulut seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön ei poissulje sitä että voit kuulua myös muihin vähemmistöihin ja olla vähemmistön vähemmistöä. Näin joudut puolustamaan itseäsi vielä voimakkaammin eriarvoisuutta sekä ennakkoluuloja kohtaan.

Meidän ei pidä alistua vihapuheelle, provosoinnille eikä väkivallalle. Meidän pitää jaksaa taistella yhdenvertaisemman ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Olla esimerkkinä, näyttää suuntaa ja rakastaa.

Tule mukaan tekemään yhdessä Oulu Pride 2019 tapahtumaa. Meillä on yhteistyössä jo lukuisia tahoja: Oulun Kaupunki, Oulun SETA, valtakunnan Seta, useita yrityksiä ja yhteisöjä. Haemme jatkuvasti mukaan lisää tukijoita ja tekijöitä koska yhteistyö on voimaa ja sillä saamme paljon enemmän aikaiseksi!

Kirjoittaja on taiteen ja kulttuurin monialainen ammattilainen ja Oulu Priden tuottaja.

Ajankohtaista