29. 7. –4. 8. 2024

Oulu, Finland

Tasa-arvo ja yhden­vertaisuus JHL:n näkökulmasta

JHL (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto) Oulun seudun aluetoimisto on mukana Oulu Pride -viikolla. Me pyrimme arkitoiminnassamme tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Työpaikkamme arvot ovat jäsenlähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja rohkeus. Tavoitteenamme on palvella jäseniämme oikeudenmukaisesti ja edistää työoloja, työehtoja, toimeentuloa sekä jäsenistön asemaa elämässä ja yhteiskunnassa. Työolot eivät aina näyttäydy tasa-arvoisena ja yhdenvertaisena. Sen takia tarvitaan ammattilaisia tukemaan ja varmistamaan työelämän tasa-arvoa. Perustana on se, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, jokaisen työllä on merkitys ja arvostus myös palkkana pitää olla oikeudenmukainen ja kaikessa suhteessa tasa-arvoinen.

JHL Oulun seudun aluetoimisto tukee ylpeästi Oulun Pride viikkoa ja liputtaa tasa-arvon ja yhdenvertaisen työelämän puolesta!

Ajankohtaista