29. 7. –4. 8. 2024

Oulu, Finland

Oulu Priden suojelijan tervehdys

Minulla on ilo ja kunnia toimia tämän vuoden Oulu Priden suojelijana. Oulu Priden teemana ovat tänä vuonna kansainväliset sateenkaarioikeudet. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, mutta sateenkaari-ihmisten oikeuksia loukataanjatkuvasti eri puolella maailmaa. Monien maiden lainsäädäntö on syrjivää eivätkä tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja täydet ihmisoikeudet toteudu edelleenkään kaikille. Norjassa hiljattain tapahtunut kammottava isku sateenkaari-yökerhoon oli jälleen surullinen osoitus siitä, kuinka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt voivat joutua elämään vihan ja väkivallan pelon alla.

Sateenkaarioikeuksia koskevat päätökset kohtaavat tänä päivänä kansainvälisesti aiempaa äänekkäämpää vastarintaa. Tästä vastarinnasta huolimatta, ja vaikka vielä paljon on tehtävää, ovat sateenkaari-ihmisten oikeudet vahvistuneet kansainvälisesti. Eripuolilla maailmaa toimivat aktivistit ovat sinnikkään ja pitkäjänteisen työn tuloksena onnistuneet nostamaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden kysymykset erityisesti 2010-luvulta lähtien voimakkaammin osaksi
ihmisoikeusnormistoja.

Yhä useammat ihmisoikeuselimet tunnustavat nykyisin seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin syrjintäperusteeksi. Vastuu puuttua sateenkaari-ihmisiin kohdistuviin ihmisoikeusloukkauksiin on viime kädessä valtioilla. Valtioiden tulee edistää aktiivisesti sateenkaarioikeuksia koskevia kansainvälisiä normeja ja huomioida ne omassa toiminnassaan.

Suomen on toimittava rohkeasti sateenkaarioikeuksien kansainvälisenä puolestapuhujana, ja vastattava kansainvälisten ihmisoikeuselinten kritiikkiin myös oman lainsäädäntömme puutteista. Kiireisin Suomea koskeva asia on syksyllä eduskuntaan vihdoin etenevä translain uudistus.

Jokainen meistä voi myös omassa arjessa puuttua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaan syrjintään sitä kohdatessaan. Näin jokainen meistä voi olla ihmisoikeuspuolustaja. Poliittiset päätökset ovat myös keskeisiä sateenkaarioikeuksien toteutumisessa ja meillä päättäjillä on suuri vastuu niin lainsäädännöstä kuin puheistakin. Päätökset eivät tapahdu tyhjiössä, eivätkä ne olisi olleet mahdollisia ilman aktivistien kovaa työtä, joten haluan kiittää kaikkia Oulu Priden järjestäjiä. Ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta pitää edistää kansainvälisesti, mutta niitä pitää edistää myös paikallisesti. Valitettavasti yhdenvertaisuutta ja sen tukemista kyseenalaistetaan myös Oulussa. Te kaikki Oulu Priden järjestäjät, tukijat ja osallistujat teette osaltanne maailmasta vähän paremman paikan, ja te teette myös Oulusta paremman kaupungin. Paikan, jossa entistä useammalla on mahdollisuus olla oma itsensä ja elää turvassa.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen

Ajankohtaista