29. 7. –4. 8. 2024

Oulu, Finland

Oulu Pride -viikolla 1.-7.8. teemana kansain­väliset sateen­kaa­rioi­keudet

Oulun kaupungilla näkyvät jälleen sateen­kaaren värit, kun Oulu Pride juhlii yhden­vertaisuutta, tasa-arvoa ja hyvinvointia. Tapahtuman teemana ovat kansain­väliset sateenkaari­oikeudet.

Oulu Pride –viikkoa vietetään 1.-7.8.2022, jonka aikana järjestetään lukuisia tapahtumia, työpajoja ja aktiviteetteja. Pride-viikko on ihmis­oikeus­­tapahtuma, jonka tarkoituksena on muistuttaa yhtäläisten oikeuksien kuuluvan kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta. Oulun kaupunki toimii yhteistyö­­kumppanina tapahtuma­viikon toteutuksessa. Yhteistyö­­kumppanuus tarkoittaa esimerkiksi kaupungin viestinnän, nuoriso­palvelujen ja kulttuuri­­laitoksien tapahtumaa koskevaa tiedottamista, kaupungin tiloja tapahtuman toteutuksessa, työpajoja sekä luentoja Oulu Pride -tapahtuma­viikon aikana.

– Oulussa jokainen voi ja saa olla oma itsensä tuntematta itseään turvattomaksi. Jokainen meistä on yhdenvertainen. Oulussa on sitouduttu tasa-arvon ja yhden­vertaisuuden edistämiseen asettamalla palveluja ja toimintaa koskevia tavoitteita toimiala­kohtaisesti kaupungin­hallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti, toteaa Oulun kaupungin­johtaja Päivi Laajala.

– Työnantajana haluamme taata avoimen, luottamuksellisen ja kaikki huomioivan työilmapiirin, jossa kuka tahansa taustastaan, sukupuolestaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta kokee olonsa turvalliseksi työskennellä. Oulun kaupungin henkilöstöä koskevaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus­suunnitelmaan on nostettu esille myös työyhteisöjen moni­muotoisuuden kehittäminen. Tasa-arvo ja yhden­vertaisuus huomioidaan myös esihenkilöiden kouluttamisessa, avaa vs. henkilöstöjohtaja Mauri Mikkola.

– Oulun kaupungin palveluista esimerkiksi nuorisopalvelut, kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat kampanjassa mukana. Viestimme myös Oulu Pride-viikolla sateenkaaren värein kaupungin kanavilla ja haluamme näin tukea yhdenvertaisesti oululaisten hyvinvointia, kertoo hallinto­johtaja Ari Heikkinen.

Oulu on valittu Euroopan kulttuuri­pääkaupungiksi vuodelle 2026. Oulu2026 pohjautuu ajatukseen kulttuuri-ilmaston­muutoksesta, joka kiteytyy kolmeen teemaan: rohkeasti reunalla, vastakohtien voima ja villisti kaupunki. Tavoitteena on kulttuurin ja taiteen keinoin parantaa henkistä ilmapiiriä ja lisätä suvaitsevuutta ja yhteistyötä Euroopassa.

Oulu Priden ohjelmaan voi tutustua kokonaisuudessaan osoitteessa: www.oulupride.fi

JULKAISTU 1.8.2022
Alkuperäinen julkaisu

Lisätietoja:
Ari Heikkinen
hallintojohtaja
p. 0400 700 507

Ajankohtaista