29. 7. –4. 8. 2024

Oulu, Finland

Oulu Pride toivoo yleisöpalautetta / Participant Feedback Wanted

Ennätyssuuri Oulu Pride on jälleen takana, tapahtumat Pride-viikolla tavoittivat noin 7 500 kävijää. Tästä suuren kiitoksen saavat aktiiviset osallistujat: te Oulu Priden yleisö! Kuten me järjestäjät ja vapaaehtoiset, myös te olette tärkeä osa Oulu Pride -yhteisöä.

Haluamme jatkuvasti kehittyä ja parantaa Oulu Prideä, ja näin pyydämme siihen yhteisön apua. Parhaiten palautteen voit antaa tällä lomakkeella. Palaute annetaan anonyymisti, ja lomakkeella on vain pari pakollista kohtaa, joten laitathan palautetta tulemaan matalalla kynnyksellä. Pienilläkin huomioilla on väliä!

Oulu Pride ry toivottaa kaikille mukavaa syksyä! 🌈🍂


Larger than ever Oulu Pride is behind us once more. The Pride Week events gathered around 7 500 attendees. We can thank all the active participants for this! Like the organizers and the volunteers, you are an important part of the Oulu Pride community.

We want to constantly evolve and improve Oulu Pride, and we’re asking for the help of the community. The best way to give us feedback is with this form. The feedback is anonymous and the form onyl has a couple of required items, so don’t hesitate to send us your thoughts. Even the smallest observations matter!

Oulu Pride ry wishes a pleasant autumn for everyone! 🌈🍂

Ajankohtaista