29. 7. –4. 8. 2024

Oulu, Finland

Oulu Pride ry syyskokous 2023 | Autumn meeting 2023

Oulu Pride ry
Syyskokouskutsu
26.10.2023

Hyvät jäsenet, Dear members,

(Information in English at the end.)

Tervetuloa Oulu Pride ry:n syyskokoukseen. Kokouksessa valitaan Oulu Pride ry:n hallituksen uudet jäsenet ensi vuodelle. Lisäksi kokouksessa on mahdollista nimetä eri vastuualueiden toimihenkilöitä. Mikäli et pääse osallistumaan kokoukseen, mutta haluaisit olla mukana toiminnassamme joko hallituksen jäsenenä tai toimihenkilönä, ilmoitathan kiinnostuksestasi meille: hallitus@oulupride.fi

On tärkeää huomioida, että kaikki jäsenmaksun maksaneet varsinaiset jäsenet ovat äänivaltaisia kokouksessa. Ei-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä on läsnäolo-oikeus, mikäli kokoustilaan mahtuu lisäosallistujia. Kokoukseen voi osallistua paikan päällä tai etänä Google meetin kautta.

Kokoustilassa on kahvitarjoilu. Syyskokouksessa käsiteltävä materiaali lähetetään jäsenille sähköpostitse.

PAIKKA: Paikka ja etäosallistumislinkki kerrotaan yhdistyksen jäsenille sähköpostitse

AIKA: Lauantai 4.11.2023 klo: 13.00-15.00

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
  5.1 Toimintasuunnitelma
  5.2 Tulo- ja menoarvio
  5.3 Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet 2024
Hallitus esittää jäsenmaksujen olevan samat kuin 2023: 5€ alennettu jäsenmaksu, 15€ normaalihintainen jäsenmaksu, 50€ henkilöjäsenen kannatusjäsenyys, 150€ yrityksen/yhteisön kannatusjäsenyys.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  6.1 Puheenjohtajan valinta
  6.2 Hallituksen jäsenten valinta
  6.3 Hallituksen varajäsenten valinta
7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
8. Toimihenkilönimeämiset
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen

Hallitus


Welcome to Oulu Pride annual autumn meeting. In this meeting, members for next year’s board of Oulu Pride will be selected. In addition to board members, there will be selection of officers (toimihenkilö in Finnish) to work closely with the board. If you are interested to be part of the board or to be an office, please let the current board know (via email hallitus@oulupride.fi), so you can be presented in the meeting.

In the meeting, all regular members have voting and speaking rights. For non-members and support members, it is possible to attend the meeting, if there is enough room.

Coffee and buns will be available in the meeting. Material to be used in the meeting will be sent to Oulu Pride ry members

PLACE: The place and remote meeting links will be shared with Oulu Pride ry members.

TIME: Saturday 4.11.2023 at 13.00-15.00

The meeting agenda:

1. Opening of the meeting
2. Choosing the meeting: the chair, the secretary, two meeting memo verifiers and two vote counters if needed
3. Verifying meeting legality and that meeting has quorum
4. Accepting meeting agenda
5. Verifying action plan, budget and membership fees for next calendar year
  5.1 Action plan
  5.2 Budget
  5.3 Membership payments for 2024
The board proposes the membership payments to be as in 2023: 5€ for reduced membership fee, 15€ for normal membership fee, 50€ for person support membership, 150€ for company/association membership fee.
6. Selecting the chair of the board and other board members
  6.1 Selecting the chair of the board
  6.2 Selecting the members of the board
  6.3 Selecting the vice members of the board
7. Selecting one or two operations inspectors and deputy inspectors
8. Naming of officers
9. Other raised issues
10. Ending of the meeting

The Board

Ajankohtaista