29. 7. –4. 8. 2024

Oulu, Finland

Liittolaisuus työelämässä – yhden­vertaisuutta edistetään yhdessä!

Liittolainen on käsite, joka rantautui Suomeen monikansallisista yrityksistä. Nykyään käsite on saamassa jalansijaa laajasti muuallakin suomalaisessa työelämässä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä puhuttaessa liittolaisella tarkoitetaan cis-heteroa, joka toiminnallaan haluaa edistää vähemmistöjen yhdenvertaisuutta.

Työelämässä on ymmärretty, että hyvä työkulttuuri mahdollistuu vain, jos kaikki ovat sitoutuneet sitä rakentamaan. Jokaisella työntekijällä on velvollisuus sekä mahdollisuus tehdä parhaansa, jotta kaikki voisivat työpaikallaan olla arvostetusti omia itsejään. Keskeisessä asemassa on johto, jolla täytyy olla vankka moninaisuusosaaminen. Moninaisuusjohtamisen rinnalle tarvitaan myös liittolaisia, jotka ovat tärkeä voimavara koko työyhteisölle.

Liittolaisella on usein parempi mahdollisuus ajaa sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuutta kuin vähemmistöön kuuluvilla. Liittolainen on etuoikeutettu: ei olemuksellaan riko normeja, ei ole altis syrjinnälle ja enemmistöön kuuluvana hänen ajatuksensa huomioidaan paremmin. Epäasialliseen vitsailuun ja mikroaggressioihin puuttuminen on helpompaa, kun kuuluu enemmistöön. Liittolainen voi osoittaa tukensa lisäämällä pronominin sähköpostiallekirjoitukseensa ehdottaen käytäntöä muillekin. Sateenkaariverkoston perustaminen voi myös saada alkunsa liittolaisen aloitteesta.

Liittolainen tietää perusasiat sateenkaaritematiikasta ja haluaa oppia lisää. Hän kuuntelee tarkalla korvalla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia kollegoitaan. Hän ajaa asiaa, mutta ei puhu puolesta, ellei sitä ole pyydetty. Liittolainen ei siis ole päähenkilö, vaan tukija ja rinnallakulkija, jonka rooli on kuitenkin keskeinen.

Liittolaisen toiminnasta hyötyy koko työyhteisö. Tutkimusten mukaan yritykset ja organisaatiot, joissa sateenkaarevaa moninaisuutta tuetaan, hyötyvät siitä mittavasti. Kun työntekijöiden hyvinvointi ja luovuus paranevat, näkyy se tehokkuudessa. Vuorovaikutuksen kehittyminen ilmenee sekä organisaation sisällä että suhteessa sidosryhmiin ja asiakkaisiin. Henkilöstön vaihtuvuus vähenee, ja parhaat kyvyt pysyvät organisaatiossa. Yrityksissä sateenkaariystävällisyys näkyy myös liiketaloudellisena hyötynä ja brändin vahvistumisena.

Maailma muuttuu ja me sen mukana. Sateenkaariteemat ovat tulleet työelämään jäädäkseen. Maailmaa voi myös aktiivisesti muuttaa. Liittolaiset ja sateenkaari-ihmiset tekevät siitä työstä ison siivun – jotta meillä kaikilla olisi työelämässä parempi olla.

Marita Karvinen on valtiotieteiden tohtori, työnsosiologi sekä työorganisaatioiden kehittäjä ja henkilöstökouluttaja. Hän työskentelee Seta ry:ssä koulutusasiantuntijana.

Ajankohtaista

Oulu Pride etsii tuottajaa!

Perjantai 1.9.2023

Oletko seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien vahva puolestapuhuja? Haluatko tehdä yhteiskunnallisesti tärkeää vaikuttamistyötä? Haluaisitko näköalapaikan Pohjois-Suomen suurimman ihmisoikeustapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen? …

Lue juttu →