29. 7. –4. 8. 2024

Oulu, Finland

– Below in English –

Voit tukea Oulu Pridea tai osallistua toimintaan ja päätöksentekoon liittymällä yhdistyksen jäseneksi. Yhdistyksen tarkoitus on edistää ihmis­oikeuksien toteutumista ja työskennellä kaikille tasa-arvoisen ja yhden­vertaisen Oulun puolesta. Olemme valtakunnallisen Setan jäsenjärjestö ja Oulun Setan yhteistyökumppani.

Täyttämällä lomakkeen sitoudut maksamaan valitsemasi jäsenmaksun. Jäsenyys tulee voimaan, kun jäsenmaksu on maksettu ja yhdistyksen hallitus on käsitellyt hakemuksesi. Jäsenet saavat muutaman kerran vuodessa uutiskirjeen sekä kutsun sääntömääräisiin yhdistyksen kokouksiin, joissa heillä on äänioikeus. Voit ilmoittautua myös Setan uutiskirjeiden tilaajaksi. Jäsenet saavat myös digitaalisen jäsenkortin, jolla saa alennuksia Oulu Priden järjestämistä tapahtumista.

Jäsenyydet ja vuosihinnat:

  • Varsinainen jäsen, 15€
  • Varsinainen jäsen, alennettu jäsenmaksu 5€
  • Kannatusjäsen (henkilö) 50€
  • Kannatusjäsen (yritys/yhteisö) 150€

Alennettu jäsenmaksu on tarkoitettu opiskelijoille, työttömille, eläkeläisille ja muille pienituloisille. Kannatusjäsenille ei kuulu äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenhakemus


You can support Oulu Pride or participate in our activities and decision making by becoming a member. The purpose of Oulu Pride registered association is to promote human rights and work towards Oulu that is equal to all. Oulu Pride is a member association of national Seta and a collaborator of Oulun Seta.

By filling out the form you agree to pay the membership fee. The membership becomes active when the fee has been paid and the board of Oulu Pride has processed your application. The members get a newsletter a few times a year and invitations to the statutory general meetings, where they have voting rights. You can also subscribe newsletters from Seta. Members will receive a digital membership card that entitles them to discounted prices in Oulu Pride events.

Memberships and annual fees:

  • Full member, 15€
  • Full member, discounted price 5€
  • Supporting member (person) 50€
  • Supporting member (organisation) 150€

Discounted fee is for students, unemployed, pensioners and other low income groups. Supporting memberships don’t include voting rights in Oulu Pride general meetings.

Membership application