29. 7. –5. 8. 2024

Oulu, Finland

Kaija Hinkula: PLAY

Huom. Tämä tapahtuma järjestettiin vuonna 2022!

2.8.2022–7.8.2022
ti-su 10-18
ma suljettu
Oulun taidemuseo, alakerran C-sali
Kasarmintie 9, 90100 Oulu
p. 044 703 7471
Tapahtumapaikalle on esteetön pääsy.
Liput: 7–10 €
Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Pridekävijöille 7 €

Kaija Hinkula: PLAY

Oulun taidemuseo, alakerran C-sali

Kasarmintie 9, 90100 Oulu

Hae reittiohjeet →

Mitä tapahtuisi, jos kuvittelisimme enemmän? Onko mahdotonta ajatella uusia sääntöjä tai vapautua olemassa olevista? Onko mahdollista luoda vaihtoehtoisia loppuja?

Kaija Hinkulan PLAY kutsuu katsomaan jokapäiväistä ympäristöä toisenlaisesta vinkkelistä. Näyttelyn englanninkielinen nimi viittaa suomeksi leikkiin, peliin sekä näytelmään. Mielikuvitus ja vapaus ovat olleet taiteilijan lähtökohtina hänen rakentaessaan tilallista maalausinstallaatiota, jossa arkiset elementit asettuvat uusiin asentoihin.

Hinkulan taiteellinen työskentely paikantuu laajennetun maalauksen kontekstiin, jossa perinteinen kaksiulotteinen maalaus levittäytyy tilalliseksi kokemukseksi. Tällä laajennetulla kentällä maalauksen traditiosta tutut väri, maali ja sommitelma yhdistyvät kuvanveiston ja tila-aikataiteen menetelmiin.

Taiteilijalle PLAY on myös tutkielma taidemuseon tilasta ja kaikessa värikyydessään se rinnastuu postminimalistisen taiteen perinteeseen, jossa niukkojen geometristen muotojen rinnalla teoksissa näkyvät myös yhteiskunnalliset pohdinnat. Maalausinstallaatio ottaa haltuunsa taidemuseon alakerran C-salin, jossa teoselementit asettuvat seinien lisäksi tilan tukirakenteisiin ja lattialle. Teokseen voi tutustua sen lomassa kulkien.

Oululainen kuvataiteilija Kaija Hinkula (s. 1984 Kuopiossa) valmistui kuvataiteilijaksi Saimaan Ammattikorkeakoulusta 2008 sekä kuvataiteen maisteriksi Helsingin Kuvataideakatemiasta 2021. Hinkula on pitänyt yksityisnäyttelyitä ja osallistunut yhteisnäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla vuodesta 2007 lähtien. Hänen teoksiaan on mm. Suomen valtion sekä Oulun taidemuseon kokoelmissa. Vuonna 2021 Hinkula toteutti julkisen teoksen Kummeli Oulun Kanavarantaan. Hinkula työskentelee K2 taiteilijatalossa Oulun Hiukkavaarassa.

– – –

Kaija Hinkula PLAY

What would happen if we used our imagination more? Is it possible to think up new rules, or to become free from the existing ones? Is it possible to devise alternative endings?

PLAY, an exhibition of works by Kaija Hinkula, invites us to look at our everyday environment from a new perspective.? The title of the exhibition refers to playing, games and stage plays. Imagination and freedom were the starting points in the artist’s work on a spatial installation of paintings where everyday elements assume new poses and positions.

Kaija Hinkula’s artistic work operates within the field of expanded painting, where conventional two-dimensional paintings expand into spatial experiences. In this expanded field, colours, paint, and compositions familiar from the tradition of painting combine with the methods of sculpture, and time and space arts.

For the artist, PLAY is also a study of the exhibition space. In its rich play of colours, the work finds its place near the tradition of post-minimalist art, where sparse geometrical shapes are accompanied by reflections on the society. The painting installation takes over Gallery C with elements that integrate into the supporting structures of the space and extend onto the floor. The artwork can be explored by strolling inside it.

Oulu-based visual artist Kaija Hinkula (born 1984 in Kuopio) has graduated as a visual artist from the Saimaa University of Applied Sciences in 2008 and as a Master of Fine Arts from the Helsinki Academy of Fine Arts in 2021. Hinkula has held solo exhibitions and participated in group exhibitions in Finland and abroad since 2007. Her works are featured in the State Art Deposit Collection and in the collections of Oulu Museum of Art. In 2021, Hinkula produced a public artwork named Kummeli (“Cairn”) to the Kanavaranta district in Oulu. Hinkula works in the K2 artist workspace in Hiukkavaara, Oulu.

Tickets: 7-10€, persons under 18 free of charge. Oulu Pride participants 7€.